Okamžitá diagnostika príčin výpadkov

PEGO PRO nepretržite monitoruje chod zariadenia ovládaného prostredníctvom PLC a v prípade výpadku zariadenia okamžite poskytne informáciu o konkrétnom mieste poruchy, ktorá výpadok spôsobila. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Zobrazovanie príčin poruchy je jednoznačné a prehľadné. Všetky potrebné diagnostické informácie sú archivované a poskytujú celý rad možností vyhodnotenia.

ŠIROKÁ ŠKÁLA PLC

Multiplatformná koncepcia zabezpečí, že PEGO PRO spolupracuje s vybranými PLC rôznych výrobcov a rôznych typov. Jeho inštaláciu zvládne naozaj každý.

JUST CONNECT

PEGO PRO jednoducho pripojíte k PLC, spravidla bez potreby modifikácie programu PLC a bez potreby zložitej konfigurácie systému. Po krátkej automatickej konfigurácii je PEGO PRO pripravené na diagnostiku.

Prehľadná diagnostika

Konkrétne miesto poruchy systém vyhodnotí rýchlo a prítomnej obsluhe ho interpretuje jednoznačne a prehľadne. Zdroj problému je teda možné často vyriešiť jednoducho zaškoleným operátorom.

AUTONÓMNOSŤ

PEGO PRO žiadnym spôsobom nezasahuje do chodu riadiaceho programu PLC počas jeho prevádzky, iba monitoruje PLC a vyhodnocuje dôvody výpadkov zariadenia.

Šetrenie nákladov a zvyšovanie OEE

Okamžitou detekciou príčiny poruchy na stroji je možné ihneď začať s jej odstraňovaním. To má za následok zníženie doby prestojov a tým zvýšenie celkovej efektívnosti zariadenia OEE. Informácie o poruche sú sprostredkované bez potreby zásahu špecialistu na PLC, ktorý nemusí byť vždy priamo k dispozícii. Štatistické informácie o poruchách navyše poskytnú prehľad o najčastejšie vymieňaných komponentoch pre správne nastavenie skladových zásob.
Kontaktujte nás a zistite ako ušetríte náklady na údržbu, zvýšite produktivitu práce a minimalizujete prestoje. S PEGO-m je to jednoduché!