Okamžitá diagnostika príčin výpadkov

PEGO PRO nepretržite monitoruje chod zariadenia ovládaného prostredníctvom PLC a v prípade výpadku zariadenia okamžite poskytne informáciu o konkrétnom mieste poruchy, ktorá výpadok spôsobila. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. PEGO PRO prostredníctvom softvérových balíkov umožňuje rôzne stupne evidencie a vyhodnocovania výpadkov a porúch zariadenia. Ukladá ich detaily a poskytuje celý rad možností vyhodnotenia.

Pre každé PLC

Multiplatformná koncepcia zabezpečí, že PEGO PRO spolupracuje s PLC rôznych výrobcov a rôznych typov. Jeho inštaláciu zvládne naozaj každý.

Plug and play

PEGO PRO jednoducho pripojíte na PLC prostredníctvom Ethernetu, spravidla bez potreby modifikácie programu PLC, a po krátkej automatickej konfigurácii je pripravené na diagnostiku.

Rýchla detekcia

Okamžitá detekcia konkrétneho miesta poruchy, ktorou sa výrazne skracuje čas potrebný na jej manuálne vyhľadanie a vzniknuté prestoje.

AUTONÓMNOSŤ

PEGO PRO žiadnym spôsobom nezasahuje do chodu riadiaceho programu PLC počas jeho prevádzky, iba monitoruje PLC a vyhodnocuje dôvody výpadkov zariadenia.

Šetrenie nákladov na údržbu a zvyšovanie produktivity.

PEGO PRO zabezpečí rýchlu detekciu konkrétneho miesta poruchy čím eliminuje čas potrebný na jej vyhľadanie a tým eliminuje prestoje spôsobené poruchami. Informáciu o poruche sprostredkuje bez potreby zásahu špecialistu na PLC, ktorý nemusí byť vždy priamo k dispozícii. Štatistické informácie o poruchách navyše poskytnú prehľad o najčastejšie vymieňaných súčiastkach pre správne nastavenie skladových zásob.
Kontaktujte nás a zistite ako ušetríte náklady na údržbu, zvýšite produktivitu práce a minimalizujete prestoje. S PEGO-m je to jednoduché!